Test

Casa Bonay

Vi vill gärna se oss som ett kreativt bollplank och länk mellan arkitekt och leverantör. Då vi har 40 års erfarenhet av att arbeta med mattor har vi vid det här laget en diger referenslista med stora hotell- och kontorsprojekt där vi bidragit med både kunskap och produkter.

Vi är passionerade i allt vi gör och försöker alltid bjuda in till en öppen och lustfylld dialog mellan arkitekter, fast-ighetsägare, golvläggare, inredare och slutkunder, och därmed ligga steget före vad gäller färgval, miljö, bud-get, leveranser, miljöcertifieringar och dylikt – i varje unikt projekt. Vi bokar gärna in en visning i vårt showroom el-ler kommer direkt till er. Inget projekt är för litet eller för stort, så utmana oss!

Vi är passionerade i allt vi gör och försöker alltid bjuda in till en öppen och lustfylld dialog mellan arkitekter, fast-ighetsägare, golvläggare, inredare och slutkunder, och därmed ligga steget före vad gäller färgval, miljö, bud-get, leveranser, miljöcertifieringar och dylikt – i varje unikt projekt. Vi bokar gärna in en visning eller kommer direkt till er. Inget projekt är för litet eller för stort, så utmana oss!

Vi vill gärna se oss som ett kreativt bollplank och länk mellan arkitekt och leverantör.

Vi är passionerade i allt vi gör och försöker alltid bjuda in till en öppen och lustfylld dialog mellan arkitekter, fastighetsägare, golvläggare, inredare och slutkunder, och därmed ligga steget före vad gäller färg-val, miljö, budget, leveranser, miljöcerti-fieringar och dylikt – i varje unikt projekt. Vi bokar gärna in en visning i vårt showroom eller kommer direkt till er. Inget projekt är för litet eller för stort, så utmana oss!
Vi är passionerade i allt vi gör och försöker alltid bjuda in till en öppen och lustfylld dialog mellan arkitekter, fastighetsäga-re, golvläggare, inredare och slutkunder, och därmed ligga steget före vad gäller färgval, miljö, budget, leveranser, miljöcer-tifieringar och dylikt – i varje unikt projekt. Vi bokar gärna in en visning eller kommer direkt till er. Inget projekt är för litet eller för stort, så utmana oss!

Casa Bonay

Vi vill gärna se oss som ett kreativt bollplank och länk mellan arkitekt och leverantör.

Vi är passionerade i allt vi gör och försöker alltid bjuda in till en öppen och lustfylld dialog mellan arkitekter, fastig-hetsägare, golvläggare, inredare och slutkunder, och där-med ligga steget före vad gäller färgval, miljö, budget, le-veranser, miljöcertifieringar och dylikt – i varje unikt projekt. Vi bokar gärna in en visning i vårt showroom eller kommer direkt till er. Inget projekt är för litet eller för stort, så utma-na oss!
Vi är passionerade i allt vi gör och försöker alltid bjuda in till en öppen och lustfylld dialog mellan arkitekter, fast-ighetsägare, golvläggare, inredare och slutkunder, och därmed ligga steget före vad gäller färgval, miljö, budget, leveranser, miljöcertifieringar och dylikt – i varje unikt pro-jekt. Vi bokar gärna in en visning eller kommer direkt till er. Inget projekt är för litet eller för stort, så utmana oss!

Adress: Barcelona

Produkter: Cirio TMM Estadio

Hemsida: casabonay.com

Vi är passionerade i allt vi gör och försöker alltid bjuda in till en öppen och lustfylld dialog mellan arkitekter, fastig-hetsägare, golvläggare, inredare och slutkunder, och där-med ligga steget före vad gäller färgval, miljö, budget, le-veranser, miljöcertifieringar och dylikt – i varje unikt projekt. Vi bokar gärna in en visning i vårt showroom eller kommer direkt till er. Inget projekt är för litet eller för stort, så utma-na oss!


Vi är passionerade i allt vi gör och försöker alltid bjuda in till en öppen och lustfylld dialog mellan arkitekter, fast-ighetsägare, golvläggare, inredare och slutkunder, och därmed ligga steget före vad gäller färgval, miljö, budget, leveranser, miljöcertifieringar och dylikt – i varje unikt pro-jekt. Vi bokar gärna in en visning eller kommer direkt till er. Inget projekt är för litet eller för stort, så utmana oss!

Ajax loader
Fråga oss!
Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, jpeg, pdf, doc, png, Max filstorlek: 283 MB.