Triad

JoV
12mm, 18mm, 28mm, 33mm eller 45mm

Härlig handtuftad "spårig" design i högt och lågt som går att få i materialblandningarna (och därmed även färgskalorna) för Chloe, ClassFame, Naya eller Soft.