Teddy

JoV
12mm, 18mm, 28mm, 33mm eller 45mm

Härlig handtuftad grafisk design i högt och lågt som går att få i materialblandningarna (och därmed även färgskalorna) för Chloe, Class, FameNaya eller Soft.