SFF19: A18:21

Förutom i vår monter B03:25 hittar ni oss som vanligt även i Carpet Concepts monter A18:21 under hela mässan. Väl mött!